Rådgiver vannkraft, Rein Husebø, Rein Energi

Rein Energi

x

Rådgiver vannkraft

REIN ENERGI AS

Rådgiver vannkraft

Rein Husebø
Sivilingeniør. Erfaring:

7 år som divisjonsdirektør i Norconsult. Arbeidet i alt 19 år med vannkraft i Norconsult.

Etablerte Småkraft AS i 2002 med Statkraft som største eier. Administrerende direktør 2002-2016.

Småkraft AS er størst i Norge på småkraft, og bygger, eier og driver småkraftverk. Samlet fallrettsportefølje i 2015 var 270 kraftverk med 2,7 TWh årsproduksjon.

Har fra Småkraft erfaring med utvikling og bygging av 60 kraftverk på i alt 700 GWh, for 2,3 mrd kr. Selskapet ble solgt med betydelig gevinst i 2015.

Utviklingen av selskapet har omfattet:

Erfaring:

God teknisk kunnskap om bygging, planlegging og drift av kraftverk.

Fallrettsavtaler, konsesjonssøknader, design av kraftanlegg og delsystemer, valg av tekniske løsninger, hydrologi og produksjonsberegning, utbyggingskontrakter, byggeprosesser, drift og vedlikehold, kraftomsetning, dokumentasjon til offentlige myndigheter. Godkjent av NVE for vannveier og luker i alle konsekvensklasser.

Arbeid med rammebetingelser for fornybar energi og småkraftverk, spesielt innenfor beskatning, konsesjonsbehandling, nett og marked for el-sertifikater.

KONTAKT