Rådgiver vannkraft, Rein Husebø, Rein Energi

Fjærlandsfjorden Hatlestad

Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh)
Hatlestadelvi (Fjærland) Sogndal 2017 623 4.5 12.6
Rådgiver vannkraft, småkraft, rørgater