Rådgiver vannkraft, Rein Husebø, Rein Energi

Referanseoversikt

Referanseoversikt Rein Husebø

Kraftverk bygget 2004-2016

Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh)
1 Bjørgum Valle 2004 295 5.5 16.5
2 Urlandåga Hemnes 2005 238 1.6 5.3
3 Birkås Høyanger 2006 171 0.6 2.2
4 Oftedal I Sirdal 2007 265 2.9 13.4
5 Oftedal II Sirdal 2007 130 5.4 23.0
6 Øyrabekken Kvinnherad 2007 297 2.0 7.4
7 Gjerde Kvinnherad 2007 420 1.7 5.1
8 Kistafossen Rødøy 2008 69 1.6 5.0
9 Vanndøla Luster 2008 509 1.9 5.5
10 Ljøsåa Sunndal 2008 373 2.5 6.3
11 Ytre Alsåker Ullensvang 2008 216 5.2 17.2
12 Årvik Kvinnherad 2008 205 4.7 15.8
13 Steinsvik Volda 2009 694 8.0 32.8
14 Ekkjestølen Odda 2009 461 3.6 15.8
15 Kvåle Luster 2009 112 2.4 8.7
16 Reingardsåga Rana 2009 196 1.6 5.6
17 Bergstø Etne 2009 240 2.8 9.0
18 Tveitaskar Fusa 2009 310 3.4 9.2
19 Rasdalen Voss 2009 286 5.2 16.1
20 Usma Sunndal 2010 125 4.3 15.5
21 Tua Verran 2010 133 1.4 4.5
22 Stokkelandsåna Kvinesdal 2010 138 2.9 8.4
23 Bruvollelva Snåsa 2010 109 3.4 11.4
24 Blådalselva Masfjorden 2010 246 2.6 6.4
25 Tjøtaelva Gloppen 2011 381 2.3 8.0
26 Søberg Bindal 2011 182 5.2 16.2
27 Eidsetelva Volda 2011 393 2.1 5.5
28 Kveaså Valle 2011 370 5.2 12.8
29 Kanndalen Nesset 2012 260 5.5 20.6
30 Dokkelva Nesset 2012 142 5.5 18.6
31 Skarelva Narvik 2012 436 4.8 11.9
32 Torvikelva Eid 2012 105 1.2 3.3
33 Sagelvi Balestrand 2012 429 2.0 7.2
34 Vågaåna Vindafjord 2012 427 3.3 9.8
35 Langdalselv Kvænangen 2013 235 4.3 9.7
36 Furegardane Voss 2014 276 5.4 16.1
37 Mouidejohka Beiarn 2014 481 3.3 10.9
38 Tyttebærelva Lyngen 2014 107 1.4 4.3
39 Stublielva Narvik 2014 230 2.8 8.4
40 Reinåga Hemnes 2014 577 3.8 12.3
41 Valåe Lesja 2014 248 1.6 5.5
42 Vassvikelva Odda 2015 269 2.6 7.7
43 Kaldsåni Bykle 2015 204 2.7 6.3
44 Lislevatn Evje og Hornnes 2015 97 4.2 17.6
45 Hommsåne Valle 2016 260 1.8 5.1
46 Mjeldeelva Tromsø 2016 140 1.6 5.7
47 Sølia Fjaler 2016 60 2.0 6.4
48 Byro Ullensvang 2016 480 3.2 9.4
49 Midtlæger Odda 2016 154 3.0 13.2
50 Mannsberg Årdal 2016 159 2.9 12.5
51 Mela Snåsa 2017 259 3.7 11.8
52 Tysseelva Suldal 2017 340 5.5 16.9
53 Sørdalselva Vanylven 2017 184 3.0 7.6
54 Romøyri (Fjærland) Sogndal 2017 528 8.7 23.6
55 Lidal (Fjærland) Sogndal 2017 603 7.7 24.0
56 Hatlestadelvi (Fjærland) Sogndal 2017 623 4.5 12.6
57 Berge (Fjærland) Sogndal 2017 425 8.2 23.8
58 Bjåstad (Fjærland) Sogndal 2017 395 5.6 22.0
59 Jorddalselva (Fjærland) Sogndal 2017 267 6.2 18.0
60 Nedre Grøslandselva Flå 2018 209 5.3 9.9