Rådgiver vannkraft, Rein Husebø, Rein Energi

Referanser

Referanser Rein Husebø

Referanser Rein Husebø
Rein Husebø har fra Småkraft erfaring med utvikling og bygging av 60 kraftverk på i alt 700 GWh, for 2,3 mrd kr. Selskapet ble solgt med betydelig gevinst i 2015.

Erfaring:
God teknisk kunnskap om bygging, planlegging og drift av kraftverk.

Fallrettsavtaler, konsesjonssøknader, design av kraftanlegg og delsystemer, valg av tekniske løsninger, hydrologi og produksjonsberegning, utbyggingskontrakter, byggeprosesser, drift og vedlikehold, kraftomsetning, dokumentasjon til offentlige myndigheter. Godkjent av NVE for vannveier og luker i alle konsekvensklasser.

Arbeid med rammebetingelser for fornybar energi og småkraftverk, spesielt innenfor beskatning, konsesjonsbehandling, nett og marked for el-sertifikater.

Kraftverk bygget 2004-2016